Клиенти

Позволяваме си да посочим имената и адресите на част от нашите клиенти, които гарантират своята удовлетвореност от нашата дейност.

👩
гр.Велико Търново, ул.”Зеленка” №46
Снежана Миневска – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова инсталация месец Май.2006г.
Изключително удовлетворена.
👨🏻
гр.Велико Търново, ул.”Зеленка” №82
Веселин Григоров – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова инсталация месец Ноември.2006г.
Изключително удовлетворен.
👩🏻
гр.Велико Търново, ул.”Черни връх” №10
Живка Тодорова – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова инсталация месец Април.2007г.
Изключително удовлетворена.
👱
гр.Велико Търново, ул.”Опълченска” №7
Марин Петров – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова и отоплителна инсталация месец Декември.2008г.
Изключително удовлетворен.
👲🏻
гр.Велико Търново, ул.”Васил Златарски” №1
Анчо Анчев – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова инсталация месец Декември.2008г.
Изключително удовлетворен.
👴🏻
гр.Велико Търново, ул.”Бачо Киро” №8
Илия Попов – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова инсталация месец Декември.2008г.
Изключително удовлетворен.
👱🏻‍♀️
гр.Велико Търново,бул.”България” №35
Роза Гечева – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова и отоплителна инсталация месец Ноември.2009г.
Изключително удовлетворена.
👨🏻
гр.Велико Търново, ул.”Йордан Кулелиев” №3
Светозар Петров – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова инсталация месец Декември.2008г.
Изключително удовлетворен.
👱
гр.Велико Търново, ул.”Алеко Константинов” №61
Румен Йорданов – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова и отоплителна инсталация инсталация месец Ноември.2007г.
Изключително удовлетворен.
👩
гр.Велико Търново, бул.”България” №38
Динка Василева – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газоваи отоплителна инсталация месец Март.2008г.
Изключително удовлетворена.
👩🏻
гр.Велико Търново, ул.”Страцин” №8
Диана Събева – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова и отоплителна инсталация месец Юни.2008г.
Изключително удовлетворена.
🤵🏻
гр.Велико Търново, ул.”Гео Милев” №30
Петър Григоров – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова и отоплителна инсталация месец Декември.2007г.
Изключително удовлетворен.
👲🏻
гр.Велико Търново, ул.”Стоян Коледаров” №11
Валентин Великов – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова и отоплителна инсталация месец Март.2011г.
Изключително удовлетворен.
👱
гр.Велико Търново, ул.”Слънце” №2
Красимир Асенов – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова и отоплителна инсталация месец Ноември.2012г.
Изключително удовлетворен.
🤵🏻
гр.Велико Търново, ул.”Трети март” №3
Евгени Саров – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова инсталация месец Ноември.2012г.
Изключително удовлетворен.
👱🏻
гр.Велико Търново, ул.”Димитър Буйнозов” №5
Калин Костов – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова инсталация месец Декември.2012г.
Изключително удовлетворен.
👨🏻‍💼
гр.Велико Търново, ул.”Освобождение” №20
Живко Марчев – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова инсталация месец Март.2013г.
Изключително удовлетворен.
👱🏻‍♀️
гр.Велико Търново, ул.”Димитър Благоев” №14
Ива Соколова – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова инсталация месец Декември.2012г.
Изключително удовлетворена.
👲🏻
гр.Велико Търново, ул.”Серест” №7
Милчо Лясков – проектирана и изградена и въведена в експлоатация газова и отоплителна инсталация месец Декември.2012г.
Изключително удовлетворен.