Котли на пелети

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ СЕРИЯ Bisolid

Технически параметри водогреен пелетен котел Bisolid.

 


Параметър

Размерност

Стойност

Модел на
водогрейния пелетен котел

Bisolid
18

 

Bisolid
25

Bisolid
32

Тегло
на котела

kg

160

180

190

Воден
обем на котела

dm³

44

50

60

Габаритни
размери на котела:

Ш
х Д х В

W
Широчина

mm

631

1030

1030

D
Дълбочина

770

770

770

H
Височина

964

883

964

Клас
на котела

3

Работно
свръхналягане на водата на котела

bar

2.5

Пробно
свръхналягане на котела

bar

4

Препоръчителна
работна температура на водата в котела

ºC

80

Минимална
температура на входящата вода в котела

ºC

60

Тяга
на комина *

Pa

1020 *

Присъедини-

телни
връзки

Подаваща/Връщаща
вода

G

1½”

Диаметър на димоотвода

mm

149

Захранващо
напрежение на котела

L1,
N,
PE,
50
Hz;
230
VАС;

Ел.
защита на системата

IP20

             

 

*

 

 

 

Котли
на биомаса
BISOLID Saver C

Котлите
от серия SAVER C са оборудвани с
допълнителна предна врата, пелетна горелка и табло за управление, като бързо и
лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и обратно.

 

Горелките BISOLID изгарят дървесни
пелети Ø 6-8 mm, категория EN plus A1.
По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се
постига благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника,
завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ).

               
Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

ПРЕДИМСТВА:
-В котлите от модел SAVER има възможност за изгаряне на дърва за огрев с
дължина до 400 mm и на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от
горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина,
кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни
отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци;
-Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като се гарантира
продължително време на работа между две последователни зареждания;
-Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на
дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото,
икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк
диапазон;
-Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
-Пелетната горелка е напълно автоматизирана – запалване, следене на пламъка,
спиране на горивния процес по специален алгоритъм, включващ продухване.
То  осигурява почистване на горивната камера, което гарантира лесно и
безопасно запалване. Има интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна
индикация на активните функции;
-Новото по-съвършено управление на горивния процес, изразено в спрегнато
модулиране на горивото и въздуха, гарантира висока ефективност и икономия на
гориво. Управлението осигурява запалване и стартиране на горелката при
максимална мощност, за бързо достигане на желаните параметри, след което започва
същинското модулиране. При горелките със степенно регулиране, за да се постигне
този ефект е необходима ръчна намеса;
-Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна
експлоатация;
-Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и
запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия;
-Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон;
-Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор;
-Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя;
-Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който улеснява
решаването на проблеми с тягата на комина и безопасната работа на съоръжението;
-Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на
топлоносителя;
-Възможност за старт и стоп чрез gsm модул – опция.

 

 

 

 

 

автоматизиран водогреен котел на

дървесни пелети серия Pelletherm
V.2 М01


Топлинно-технически параметри
на котел
серияPelletherm V.2 M01”.

 

Параметър

Размерност

Pelletherm V.2 M01

Модел на водогрейния котел

30 V.2

45 V.2

60 V.2

80 V.2

100 V.2

Номинална мощност

kW

30

45

60

80

100

Диапазон на регулиране на топлинната мощност

kW

 10-30

  14-45

20-60

30-80

35–100

Използвано гориво

Дървесни
пелети

Клас на пелетите съгласно стандарт EN 14961-2:2010

ENplus-A1, ENplus-A2, EN-B

Категории използвани пелети (съгласно класификацията на
фирмата-производител на съоръжението)

 

A,
AB, B, BC, C, CD, D, DE

Необходимо количество
въздух за реализиране на ефективен горивен процес
*

kg/h

50-60

75-90

100-120

140-150

170-190

m3/h

42-50

63-75

84-100

84-100

84-100

Масов дебит на димните газове*

g/s

18.6

27.9

41.9

41.9

41.9

Среден разход на дървесни пелети в отоплителна
инсталация*

kg/h

4.5

6.8

9.2

10.7

13.3

Ефективност в режим на номинална мощност

%

Над 93

Над 93

Над 93

Над 93

Над 93

Коефициент на излишък на въздух (λ)

1.4-1.6

1.4-1.6

1.6–1.8

1.5-1.8

1.4–1.6

Температура на изходящите димни газове в режим на
номинална мощност

ºC

110-120

140-150

190-230

210-240

190-200

Отпадък при изгаряне на горивото

пепел

Количеството
зависи от пепелното съдържание в горивото

 

*

 

 

  

 

водогреен пелетен котел серия „Pelletherm V.4 Integra

Топлинно-технически параметри
на водогрейния котел.

 

Параметър

Размерност

Стойност

Модел на водогрейния
пелетен котел

Pelletherm
18 V.4 Integra

Pelletherm 25 V.4 Integra

Pelletherm 30 V.4 Integra

Модел на
пелетната горелка

GP 20_18 sc

GP 25 sc

GP 32 sc

Номинална
мощност на котела

kW

18

25

30

Диапазон на
регулиране на топлинната мощност

kW

7 – 18

7-25

10 – 30

Използвано
гориво

Дървесни пелети

Клас на
пелетите съгласно
стандарт
EN
14961-2:2010

ENplus-A1, ENplus-A2 и EN-B

Категории
използвани пелети (съгласно класификацията на фирмата-производител)

A,
AB,
B,
BC,
C,
CD,
E,
EF

Ефективност
в режим на номинална мощност

%

92

92

92

Температура
на изходящите димни газове в режим на номинална мощност

ºC

140-150

150-160

150-160

Отпадък при
изгаряне на горивото

пепел

Количеството зависи от пепелното
съдържание в горивото

           

 

 

  

 

 

система, състояща се от водогреен пелетен котел серия „Pelletherm v.4 LTи ГОРЕЛКА ЗА ПЕЛЕТИ С ПЪЛНО
МЕХАНИЧНО САМОПОЧИСТВАНЕ серия “
GP xx sc

 

Топлинно-технически параметри
на системата водогреен пелетен котел и пелетна горелка със самопочистване.

 

Параметър

Размерност

Pelletherm

Модел на
водогрейния пелетен котел

18 V.4 LT

25 V.4 LT

30 V.4 LT

Модел на
пелетната горелка

GP 20_18 sc

GP 25 sc

GP 32 sc

Номинална
мощност
на системата

kW

18

25

30

Диапазон на
регулиране на топлинната мощност

kW

7 – 18

7 – 25

10 – 30

Използвано
гориво

Дървесни пелети

Клас на
пелетите съгласно
стандарт
EN 14961-2:2010

ENplus-A1, ENplus-A2 и EN-B

Категории
използвани пелети (съгласно класификацията на фирмата-производител)

A,
AB,
B,
BC,
C,
CD,
E,
EF

Ефективност
в режим на номинална мощност

%

92

92

92

Температура
на изходящите димни газове в режим на номинална мощност

ºC

180 – 200

Отпадък при
изгаряне на горивото

пепел

Количеството зависи от пепелното
съдържание в горивото

             

 

 

 

 

 

 

 

 

система, състояща се от
водогреен пелетен котел серия „
Pelletherm v.4 LTи автоматизирана горелка за
пелети серия “
GP xx sc

Топлинно-технически параметри
на системата водогреен пелетен котел и автоматизираната горелка за пелети.

 

Параметър

Размерност

Стойност

Модел на водогрейния пелетен котел

Pelletherm 18 V.4 LT

Pelletherm 25 V.4 LT

Pelletherm 30 V.4 LT

Модел на пелетната горелка

GP 20_18 sc

GP 25 sc

GP 32 sc

Номинална мощност на
системата

kW

15

25

30

Диапазон на регулиране на топлинната мощност

kW

7 – 15

7 – 25

10 – 30

Използвано гориво

Дървесни
пелети

Клас на пелетите съгласно стандарт EN 14961-2:2010

ENplus-A1,
ENplus-A2
и Enplus-B

Категории използвани пелети (съгласно класификацията на
фирмата-производител)

A, AB, B, BC, C, CD, E, EF

Разход на дървесни пелети при номинална мощност

kg/h

3.5

5.8

6.9

Ефективност в режим на номинална мощност

89

89

89

Температура на изходящите димни газове в режим на
номинална мощност

ºC

180 – 200

Отпадък при изгаряне на горивото

пепел

Количеството зависи от пепелното
съдържание в горивото

           

 

 

 

Пелетен котел FL 3-Италия

 


·        

Подробно описание

Комплектът включва: чугунен котел FL 3, пелетна
горелка Mikro P7, допълнителна вратичка за монтаж на пелетната горелка.

Характеристики:

Ефективност: клас 4 EN 303-5:2012

Eмисии:
         клас 5 EN 303-5:2012

Чугунен котел FL 3:

Подобрена версия на чугунен котел с висока ефективност.

Ново инженерно решение с две врати за лесно и удобно преминаване
от режим на работа с пелети в режим на работа с дърва
или въглища.

Пелетна
горелка Mikro P7

Последна версия пелетна горелка с микропроцесорно управление за автоматично поддържане на
стайната температура, водещо до  икономия  на пелети
от 20%.

Характеристики на горелката:

 • доставя се в комплект с шнек за захранване с пелети и мека връзка.
 • проектирана за работа с котли от серията FL
 • 5 степени на работа на горелката, работи в режим на модулация
 • Автоматичен рестарт при спиране на тока.
 • При отваряне вратата на котела, горелката автоматично се изключвa.
 • Възможност за управление чрез стаен термостат.
 • Микропроцесорно управление позволяващо седмично програмиране на работата на горелката.
 • Чрез използването на седмичната програма и/или стайния термостат, се постига автоматично поддържане на стайната температура, съобразено с часови график, чрез което се реализира икономия  на пелети до 20%.
 • Дисплей, на който се визуализира температурата на водата в отоплителната инсталация и моментната  степен на мощност на горелката.
 • Защита от връщане на димните газове към бункера за пелети чрез предпазен термостат, настроен на  85оС.
 • Автоматично запалване и следене за наличие на пламък чрез фотоклетка.
 • Запалване с електрически нагревател от 300 W, водещo до ниска електрическа консумация.
 • При достигане на зададената температурата, горелката прави цикъл на самопочистване, изключва и преминава в режим на готовност.
 • Възможност за настройка на подаваното количество въздух/пелети, чрез промяна на оборотите на вентилатора/шнека на всяка степен.
 • Горелката е снабдена с авангардна система за автодиагностика. В случай на неизправност, на дисплея се показва кода на аномалията, като повечето от аномалиите се отстраняват автоматично от горелката.

Опции:

Препоръчителна е поръчка на контейнер за пелети
с вместимост  140 или 238 кг. За поръчка, моля разгледайте категорията

Пелетни горелки – Аксесоари.

*

 

 

 

 

Чугунени котли

BISOLID K


Чугунените водогрейни котли Bisolid K са триходови с хоризонтално извеждане
на димните газове и изгарят твърдо гориво (дърва и въглища). Разработени са за
отоплителни системи и за загряване на битова гореща вода. По-високата
ефективност в сравнение с конкурентни котли на твърдо гориво се постига
благодарение на триходова конструкция на топлообменика, като това допринася за
отделянето на по-малко вредни емисии и газове с висока температура в
атмосферния въздух. В резултат на това се спестява енергия, респективно разходи
за гориво.

Чугуненото котелно тяло е произведено чрез високотехнологичен процес на
леене, което  прави съоръжението устойчиво на корозия. Котлите от серия
Bisolid K са предназначени за отопление на жилища, еднофамилни и многофамилни
къщи, публични сгради и помещения, производствени цехове и други подобни
обекти. Bisolid K се предлагат в мощностен  диапазон от 15 до 88 kW.

• Предно ръчно зареждане на дървата и въглищата в горивната камера.

• Избор на необходимата топлинна мощност на котела в зависимост от броя на
чугунените секции.

• Висококачественият чугунен топлообменик гарантира висока ефективност,
надеждност и дълъг експлоатационнен живот.

• Независимост по отношение вида и калоричността на използваните горива,
въглища и дърва.

• При монтаж на смесителна група LADDOMAT може да се постигне икономия на
гориво до 20%.

• Лесно обсужване и поддръжка на котела.

• Възможност за монтаж на предпазен топлообменик срещу прегряване (опция).

• Възможност за монтаж на пелетна горелка от серия Bisolid GP.

*

 

 

Чугунени
котли

VIADRUS U 22 BASIC


VIADRUS U 22 Basic е базовата версия на VIADRUS U 22.
Разработен е за клиенти, които търсят ниска цена, но не за сметка на
качеството. Изгаря твърдо гориво (въглища, битов кокс, дърва) и е предназначен
за отопление на малки и средни обекти, при максимално работно свръхналягане до
0.4 МPа.

ПРЕДИМСТВА:
 – Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;
 – Висока надеждност и ефективност;
 – Лесно обслужване и зареждане през широка врата;
 – Не изисква висока тяга на комина.

Гориво q uзгаряне:  кокс – 26.0-30.0 [MJ/kg -1]; влажност до 15%;
зърненост 20-60 mm

    кафяви въглища – 26-28 [MJ/kg -1]; влажност до 15%;
зърненост 24-60 mm

    дърва – 14-18 [MJ/kg -1];  влажност  max
20%;

*

   

 

 

Чугунени котли
VIADRUS U 22 C

VIADRUS U 22 C е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за
изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в
отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С,
при максимално работно свръхналягане до 0.4 МPа.

 ПРЕДИМСТВА:

 –         
Висока надеждност и ефективност;

 –         
Лесно обслужване и поддръжка;

 –         
Не изисква висока тяга на комина;

 –         
Избор на необходимата мощност според броя на секциите;

 –         
Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;

 –         
Възможност за бързо преустройство от твърдо на течно гориво и обратно;

 –         
Възможност за монтиране на пелетна горелка от серия GP в зависимост от
мощността на котела.

 

Гориво q uзгаряне: кокс – 26.0
[MJ/kg-1]; кафяви въглища – 26-30 [MJ/kg-1];
размер – 30-60 mm


*

 

 

  

Чугунени котли
VIADRUS U 22 D


VIADRUS U 22 D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне
на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни
системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при
максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

 ПРЕДИМСТВА:
Висока надеждност и ефективност;
Лесно обслужване и поддръжка;

– По-голяма горивна камера;
Не изисква висока тяга на комина;
Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло.


Гориво q uзгаряне: дърва – 14-18 [MJ/kg] ; влажност до 20%.

*

 

 

 

 

Чугунени котли
VIADRUS U 26


VIADRUS U 26 е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за
изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс, дърва). Предназначен е за
работа в отоплителни системи на малки и средни обекти.

 ПРЕДИМСТВА:

 –         
Висока надеждност и ефективност;

 –         
Лесно обслужване и поддръжка;

 –         
Избор на необходимата мощност според броя на секциите;

 –         
Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;

 –         
Разтоварваща серпентина;

 –         
Възможност за монтиране на пелетна горелка от серия GP в зависимост от
мощността на котела.

 

Гориво q uзгаряне:

кокс – 26.0-30.0 [MJ/kg-1]; кафяви
въглища – 26-28 [MJ/kg-1]; влажност до 15%; зърненост 24-60 mm

дърва – 14-18 [MJ/kg-1]; влажност до
20%;


*

 

 

 

  

Котли на биомаса
Viadrus U 22 с пелетна горелка GP

Брой
секции
на котела

Брой
“криви”
 плочи

Брой
“прави”
плочи

3

1

0

4

1

1

5

1

2

6

1

3

7

1

4

8

1

5

9

1

6

10

1

7


*

 

  

 

Котли на биомаса
Viadrus U 26 с пелетна горелка GP20/GP20+

Чугунен водогреен котел на твърдо
гориво VIADRUS U26, окомплектован с пелетна горелка ЕРАТО GP20/ GP20+

Брой
секции
 на котела

Брой
направляващи
плочи

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8