Продукти на биомаса

Дървесните пелети са сред най-използваните биопродукти. Те спадат към възобновяемите източници на енергия, тъй като се получават от дървесна маса. Дървесните пелети отговарят на необходимостта за висококалорично гориво, а освен това са екологични – при изгарянето им се отделят не по-големи емисии на въглероден диоксид, отколкото ако дървесната маса, от която се произвеждат, се остави да изгние.