Продукти на газ

Природният газ има следните предимства:

  • Икономичност при отопление – спестявате големи суми спрямо останалите топлоносители при гарантиран комфорт
  • Икономичност при готвене – бързо нагряване, съответно с малки разходи
  • Икономичност при подгряване на битова вода – гарантира се високо качество и количество при конкурентни цени
  • Качество на горивото – природният газ е с гарантирано качество, което не може да се манипулира
  • Гарантираност на доставките – съществува пълна гаранция за надеждност в следващите 80-100 години
  • Справедлива цена – ценообразуването се контролира от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
  • Контрол от страна на клиента на количеството газ, което консумира: клиентът има достъп до разходомера по всяко време и може да контролира своя разход
  • Възможност за пълна автоматизация на процесите на топлопроизводство по желание на клиента
  • Комфорт, гарантиращ топлина и уют в дома